Kursöversikt

 • 1

  Leverantör, artikel och basinventering

  • Introduktion till kursen

  • Video: Gränssnitt - Supersök artiklar

  • Video: Leverantör

  • Video: Artikel

  • Video: Basinventering

  • Checklista: Leverantör, artikel och basinventering

  • Arbetsuppgifter: Leverantör, artikel och basinventering